Nytt regelverk for lån i husbanken

Fra 01.01.2020 er de fleste av Husbankens låneordninger samlet i en forskrift.

Siterer fra forskriften som du finner her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1546 (Forskrift om lån fra Husbanken)

Som Husbanken skriver på egen hjemmeside, gjør dette det enklere for potensielle lånetakere å få oversikt over hva de kan låne til. Generelt er det fem lånekategorier: Lån til boligkvalitet, Lån til utleieboliger til vanskeligstilte, Lån til studentboliger, Startlån, og Lån til barnehager.

Lån til boligkvalitet

I denne kategorien ligger det som tidligere er brukt av utbyggere, der det stilles krav om utførsel i livsløpsstandard. Det ligger også ett nytt segment der en kan låne til bygging av miljøvennlige boliger. Det er viktig å merke seg at kriteriene for livsløpstandard er endret fra 2019, der blant annet parseng skal utvides fra 1600mm til 1800mm i bredde. Det er kanskje en liten detalj, men kan få konsekvenser for de som har prosjektert etter minstestandard i 2019.

Lån til utleieboliger til vanskeligstilte

I denne kategorien kan det lånes til bygging av nye boliger ment for utlån til vanskeligstilte, eller til å bygge om eksisterende boliger til dette formålet. «Lån til utleieboliger til vanskeligstilte skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet».

Lån til studentboliger

Lån til studentboliger skal bidra til å gi studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i Norge et rimelig og forutsigbart boligtilbud, som et supplement til det private boligmarkedet. Rimelige boutgifter for studenter er et sentralt mål for å sikre at alle kan ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted.

Lånet kan gis til oppføring av studentboliger, kombinasjon av kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger, og oppgradering av eksisterende studentboliger.

Startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Dette er ment for personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lån i vanlig bank. Kommunen kan gi lån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Lån til barnehager

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet med særlig fokus på universell utforming, trygghet og funksjonalitet. Lån kan gis til oppføring av barnehager, tilbygg til barnehager, kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning som tas i bruk som barnehage, og utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Lån kan også gis uavhengig av barnehagens alder dersom låneformålet enten er å bedre et dårlig inneklima eller å gi bedre tilrettelegging for funksjonshemmede.

Se også nyheter fra husbankens hjemmesider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.