Arkitekttjenester

Send oss en forspørsel. Vi ser gjerne på ditt byggeprosjekt. 

Kontakt oss...

Rådgivende ingeniør

Byggesøknad

Støylen Service AS tar hele søknadsprosessen, og det til en svært konkurransedyktig pris. Et godt kvalitetssikringssystemet sikrer en ryddig dokumentflyt der alle ansvarsområdene i søknaden blir ivaretatt.

Tiltaksklasse 1

Søknadens kompleksitet og omfang: ett-trinnssøknad og andre søknader med få ansvarsretter

Arkitektur

Vi leverer prosjektering av arkitektur. I praksis vil dette si byggemeldingstegninger med tilhørende situasjonsplan. Tegningene kan i noen tilfeller se enkle ut, men bak disse ligger det en vurderingsprosesser opp imot teknisk forskrift og god byggskikk. Vi leverer også arbeidstegninger til utførende.

Tiltaksklasse 1

Arkitektonisk utforming av: Byggverk i område regulert til åpen bebyggelse og frittstående tiltak i uregulert område. Ikke krevende ift. omgivelser. Ingen spesielle krav til uteareal og uterom. Mindre krav til terrengtilpasning.

 

Konstruksjonssikkerhet

Vi prosjekterer bærende konstruksjon. Statisk beregninger er ett ofte bruk begrep, og vi tar hele RIB-prosjektet med tre- stål- og betongkonstruksjoner.

Tiltaksklasse 1

Byggverk som iht NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitelighetsklasse 1 og i henhold til byggteknisk forskrift i brannklasse 1.