Prosjekter

noen prosjekter i vår portefølje

Hyttefelt: Kalsnesstranda Kvamsøy

Reguleringsplan kalsnes

Privat forslagsstiller

 • Planomtale
 • Planbestemmelser
 • Plankart levert i SOSI-format

4 eksklusive hyttetomter ferdig regulert og klare til salgs på Kvamsøy. Tomtene ligger rett ved sjøkanten og en skal lete lenge etter lignende idyll. 

enebolig med utleieleilighet

Utbygger

 • Ansvarlig prosjekterende ARK og RIB
 • Komplett søknad

Prosjektering av enebolig med utleieleilighet. Designet er utviklet av Støylen Service AS sammen med utbygger, og er en tradisjonell men moderne stil

Enebolig: Drammen

Previous
Next

Enebolig: Ålesund

Totalrenovering av enebolig

Privat kunde

 • Ansvarlig prosjekterende ARK og RIB
 • Komplett søknad til kommunen
 • Kostnadsoppfølging av entreprenører.

Dette er ett prosjekt fra 2014, med kreative løsninger i en eldre bolig bygd på 60-talet. Utfallet ble en moderne bolig med store vindusflater, balansert ventilasjon og vannbåren varme.

4-manns bolig i Våler

Utbygger

 • Ansvarlig prosjekterende ARK og RIB
 • Komplett søknad
 • 3D illustrasjoner til salg

Her har vi prosjektert en 4-mannsbolig med felles innvendig oppgang. Vi har utført oppdraget fra distanse, men opplever gode erfaringer med de lokale entreprenørene.

4-mannsbolig: Våler